E-shop

 

 

Kontakt

African Gem

 

Monika Rousová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Praha-východ

 

facebook.com/rousova.monika

tel.: 730 541 545

 

 

Chovatelský řád

 

Chovatelský řád vychází z etického kodexu chovatele IHA. Nově byl doplněn o body, jež se v praxi ukázaly jako důležité.

Chovatelé nebudou rozmnožovat své ježky, pokud nemají znalosti, zkušenosti a nejsou zcela oddáni chovatelské práci s cílem zlepšovat charakter a fyzické vlastnosti chovaného druhu ježků. Zvířata jsou zařazována do chovu na základě vhodného typu a temperamentu a měla by svým potomkům předávat vynikající zdraví, dlouhověkost a výjimečnou povahu.

Chovatel prodá / daruje zvíře jen takové osobě, u které si je jist, že je schopna ježkovi poskytnout komplexní přiměřenou (tedy i veterinární) péči po celý jeho život.

 

Ježci jsou chováni a prodáváni za následujících podmínek:

 1. Chovatel ručí za dobrý zdravotní stav a kondici ježka v době prodeje.

   

 2. Chovatelé jsou povinni zaregistrovat všechny své ježky a vrhy.

   

 3. Všichni chovaní ježci musí mít životní prostor minimálně 0,4m2 podlahové plochy (což odpovídá ubikaci o rozměru cca 90x45 cm). Lze použít ubikaci i o jiném rozměru, ale vždy takovou, která splňuje minimum podlahové plochy pro jedno zvíře. Ubikace musí být umístěna v místnosti s ideální teplotou 22-26°C. Pokud není toto splněno, musí mít ubikace samostatné vyhřívání. Každé zvíře musí mít vlastní úkryt. Rody boxy o velikosti 70x45 cm jsou tolerovány pro ježky mini a medium line (do 500g), pokud se nejedná o matky s mláďaty těchto linií.

   

 4. Každé nové zvíře v chovu musí být umístěno v karanténní ubikaci po dobu jednoho měsíce.

   

 5. Chovatel / majitel nebude půjčovat své ježky k páření s neregistrovanými zvířaty a zvířaty označenými jako pet / nevhodné k chovu.

   

 6. Chovatel je povinen novému majiteli vydat osvědčení o registraci KCHJ ke každému prodanému ježkovi. Pokud je zvíře exportováno (nevztahuje se na Slovensko), musí chovatel při registraci zažádat o vydání certifikátu s ID v mezinárodním formátu.

   

 7. Import zvířete s registračním certifikátem jiného klubu je třeba nahlásit (nejlépe na e-mail klubu) do deseti dnů od uskutečnění dovozu.

   

 8. Majitel zvířete je povinen do registru hlásit všechny změny (změny majitele, trvalé adresy, úhyn zvířete) a geneticky podmíněné choroby či závažné onemocnění na příslušných formulářích.

   

 9. Zvířata s infekčním onemocněním, jako jsou plísňové kožní infekce či svrab, se nesmí účastnit výstav, ani nemohou být do úplného vyléčení prodáni / darováni.

   

 10. Test na přítomnost parazitů by měl být prováděn minimálně 1x ročně. V případě zjištění přítomnosti parazitů je nutno všechna zvířata odčervit. Stejně tak je třeba tyto testy / odčervení provést u mláďat před prodejem. Veterinární osvědčení o zdravotním stavu zvířete by mělo být vystaveno před prodejem / převozem zvířete; v případě exportu, účasti na výstavách či zahraničního krytí musí být vystaveno vždy. Výsledek prohlídky, provedené laboratorní testy, či případné ošetření uvede veterinář nejlépe do zdravotní knížky zvířete. Toto stvrdí svým podpisem a razítkem.

   

 11. Chovatel bude ve spojení s novým majitelem ježka. Na případné dotazy a připomínky bude reagovat obratem. Chovatel poskytne novému majiteli platný telefonní kontakt nebo e-mailovou adresu.

   

 12. Chovatel se zavazuje používat klubového Průvodce péčí o ježka a v tištěné podobě jej předat novému majiteli spolu se zvířetem.

   

 13. Novému majiteli ježka bude při prodeji chovatelem poskytnuta rovněž potrava, na kterou je ježek zvyklý, a to na dobu minimálně jednoho týdne. Součástí potravy by měl být také živý hmyz.

   

 14. Chovatel se zavazuje přijmout zpět ježka, o kterého se nový majitel nebude moci postarat. Za vráceného ježka majitel neobdrží žádnou finanční kompenzaci. Chovatel by měl být o vzniklé situaci informován s dostatečným předstihem.

   

 15. Chovatel poskytuje záruku na jakéhokoliv jím prodaného ježka do věku 12 měsíců. Záruka nezahrnuje zdravotní problémy zvířete v důsledku nedbalosti, nehod, léčitelné nemoci a nevhodných podmínek k chovu.

   

 16. Jakýkoliv ježek, u něhož bylo při pitvě zjištěno (nutno předložit potvrzení od veterináře), že zemřel na WHS, bude chovatelem nahrazen. Nový ježek bude stejného zbarvení či hodnoty, nebo bude majiteli vyplacena plná finanční kompenzace. Veterinární pitvu hradí majitel ježka. V případě pochybností má chovatel právo provést novou pitvu na svoje náklady. Lhůta na vyrovnání s majitelem je 90 dnů. Pokud ježek nebyl pitván, a není jisté, z jakého důvodu zemřel, závisí nabídka náhrady zcela na uvážení chovatele. Chovatel bude informovat majitele o své politice prodeje před prodejem.

   

 17. Chovatel má právo odmítnout prodej ježka, pokud bude mít jakékoliv pochybnosti, zda ježek bude mít vhodný domov.

   

 18. Chovatel nebude vědomě rozmnožovat žádné ježky s genetickou vadou / poruchou. Nebude také pářit páry čistě Reversních Pinto, Albino a Leucistic a jejich vzájemné kombinace; klub jejich využití v chovu nepodporuje z důvodu častých zdravotních problémů mláďat odchovaných od takových párů.

   

 19. Chovatel nebude prodávat mládě mladší šesti týdnů. Chovatel je povinen zajistit jeho optimální vývoj a vývin, především zvolením vhodné stravy a odpovídajícího ubytování.

   

 20. Chovatel se zavazuje, že nebude pářit nebo prodávat nemocná zvířata.
  <<p>
  li>Chovatel se zavazuje od 8 týdnů věku rozdělit samce od samic, aby se předešlo náhodným odchovům. Mladí samci musí být mezi 10-12 týdnem odděleni zcela.

   

 21. Dospělé ježky je doporučováno chovat vždy samostatně, opačná pohlaví se k sobě dávají pouze po dobu páření. Samce chováme vždy odděleně. Samice, po pečlivém uvážení chovatele, je možné chovat společně, avšak pouze za podmínek, že nejsou březí, mají bezproblémovou povahu a je přiměřeně navýšena podlahová plocha ubikace.

   

 22. Chovatel musí ježky krmit smíšenou stravou, která obsahuje živý hmyz.

   

 23. Inbreeding (úzký příbuzenský chov - sdílení předků ve druhé a třetí generaci) není povolen.

   

 24. Linebreeding je nástroj, který zkušení chovatelé používají k rozvoji a přenosu žádoucích vlastností do dalších generací. Páření dvou ježků, kteří sdílejí příbuzné ježky několik generací zpět je považováno za linebreeding, nesmí však mít stejnou matku, otce ani prarodiče. Toto se dělá pro zachování některých aspektů linie. Je to také inbreeding a chovatelé jsou velmi opatrní, aby vybrali nejlepší možné jedince. Linebreeding by neměl být praktikován, pokud přesně nevíte, co děláte a rozhodně takový chov nesmí být praktikován chovateli - začátečníky.

   

 25. Chovatelé nesmí prodávat zvířata překupníkům a do ZOOobchodů.

   

 26. Zodpovědní chovatelé vždy požádají o radu chovatele, který má více zkušeností a znalostí o druhu. Každý chovatel, který bude požádán o pomoc, by měl v co možná nejkratším termínu odpovědět dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Pokud si s daným problémem nebude vědět rady, obrátí se na poradce chovu. Taktéž začátečníci v případě jakýchkoliv nejasností a problémů osloví zkušenějšího chovatele a požádají jej o radu, aby se předešlo zbytečným chybám z neznalosti. Chovatelé mladší 18 let by měli mít svého mentora - staršího zkušeného chovatele, který jim bude v chovu nápomocen. Pokud si mentora nezvolí sám, může požádat klub o přidělení.

   

 27. Samičky jsou poprvé připouštěny mezi 6 až 12 měsíci věku. Opakované brzké připuštění samiček je porušením chovatelského řádu klubu. Pozdější připouštění samiček se ze zdravotních důvodů nedoporučuje. Pauza mezi vrhy, i pokud samička mláďata neodchová, musí být minimálně 6 měsíců. Minimální váha samičky pro využití v chovu je 300g, optimální však je, pokud má samička alespoň 350g. Samičku lze připouštět cca do 2,5 roku věku, pokud má dobrý zdravotní stav a je ve výborné kondici pak do tří let.

   

 28. Samce lze využít v chovu od 5 měsíců. Samec může být využit k chovu maximálně dvakrát do měsíce.

   

 29. Každý člen klubu je povinen se řídit chovatelským řádem klubu. Dodržování chovatelského řádu je kontrolováno poradci chovu jmenovanými výborem klubu. Při porušení chovatelského řádu je chovatel písemně upozorněn výborem klubu na nedostatky a je povinen je do 14 dnů odstranit. Pokud tak neučiní a nepodá ani odůvodněné vysvětlení situace, je chovateli udělena výtka. Při opakovaném porušování / nedodržování chovatelského řádu je chovatel z klubu vyloučen.